TSF’ye karşı Dava

Share Button

21 Aralık 2018 günü, 23 Kasım 2018 tarihinde yapılan TSF Olağan Mali Genel Kuruluna karşı, genel kurul iptali ve ibra iptali için vekilim aracılığıyla Asliye Hukuk Mahkemesinde dava açtım.

Bu gerekliydi çünkü;

  • TSF Yönetiminin mali raporları yetersizdi. TSF muhalefetine ve farklı düşünenlere karşı genel kurul öncesinde yönetimi sürecinde ve genel kurulda, acımasız, şiddet içeren şekilde ve hukuk dışı yaklaşımlar ve kararlar alıyordu.
  • Genel Kurula sunulan mali raporlarda; diğer kaleminin bir yıl içinde milyon TL olduğu, kalemlerin alt başlıklarının görülmediği ve istendiği halde açıklanmadığı bir tabloyu izledik.
  • Genel Kurulda, Denetim Kurulu raporu istenmesine karşılık okunmadı.Denetim Kurulu raporunun mali kalemleri ayrı ayrı okunması ve ibra edilmesi talep edildiği halde yapılmadı.
  • Yönetim aleyhine kürsüden yaptığım konuşmada; Mustafa Eroğlu ve Gülkız Tulay’ın birlikte gerçekleştirdikleri ve Karaman ilindeki kulüplerin ödeneklerinin Mustafa Eroğlu’nun şahsi borçlarına mahsup edilmesine ilişkin gerçek olan iddialarımıza yanıt verilmedi.
  • Yalova İl Temsilcisinin bir turnuvada hakemler için sponsorlukla verilen hakem ücretlerini hakemlere tam ödememesi (birden fazla yıl) ve şahsınca harcanmasına TSF’nin şikayet edilmesine karşılık görevsizlik kararı verilmesi açıklanmadı.
  • Sorduğumuz soruların yanıtı verilmedi.
  • Zaman yok denilerek 3 dakika süre verilip, Soru sormamız engellendi. Ardından söz aldığımızda su içmek için talebimizi bile süreye saydılar. Sonra da zaman yok denilen genel kurul 2 saatte bitirildi.
  • Darp edildik.

Bütün bunlar bu genel kurulun iptalini gerektiriyordu.

Davayı kazanacağıma emin olabilirsiniz. Şüpheniz olmasın. Genel Kurul tam bir hukuk katliamıydı. Davanın uzun süreceğini de tahmin etmiyorum.

Bu yönetim gidecek! Gülkız Tulay ve harcırah için bu yönetimde olan satrançla ilgisiz ekibinin hukuk dışı uygulamalarına son vereceğiz.

Satranççı olmayanların, satranca yaptığı eziyet bitecek!

Satranç “erdem sözcüğünü ağzında geveleyip sakız yaparak çiğneyenlerin” değil, gerçekten erdemini üreten satranççıların yönetimine geçecek!

Satrancın, satranççı olmayanlarca sömürülmesine izin vermeyeceğim!

Share Button