Şaibeli Seçim Süreci ve Şaibeli Kura Çekimi İptal Edilmeli…

Share Button

TSF’nin görev süresini dolduran, ama ne olursa olsun bu dört yılın hesabını hem satranççılara sportif olarak, hem de hukuk önünde cezai olarak verecek olan yönetim, bir dört yıl daha koltukta kalmak için her yolu deniyor.

Koltuğunu asla dolduramayan, tüm güven ve desteklerimize karşı büyük bir hayal kırıklığı olan, TSF’ye nepotizmi getiren, FETÖ üyelerini yönetime taşıyan, sözleşme hükümlerine uymayarak federasyonu büyük mali ve sportif zarara sokan, sportif olarak sınıfta kalan, alt yapıyı yok eden, satrancın ve ülkemizin uluslararası çıkarlarını savunmayan (ancak savunmuş gibi devleti, medyayı kandırmaya çalışan), yakın akrabalarını TSF’nin örgütlenme şemasında farklı görevlere getiren, oğlunu satrancın parasıyla görevli olarak yurt dışına götüren ve buna yönelik eleştirileri hiç sıkılmadan genel kurulda savunan,  tek başarısı politik olarak delegelere yatırım yapıp koltuğunu korumak olan, selefinin ardından asılsız ve çirkin dedikodular üreten Gülkız Tulay görevde kalmak için, seçim sürecini de kendine yakışır şekilde yönetiyor. 22 Eylül Perşembe günü akşam saatlerinde 23 Eylül Cuma günü yapılacak olan kura çekimi ilan ediliyor. Kura çekimin sürecinden tam olarak söz edilmiyor. Kuraya katılacak olan kulüplerin listesi yayımlanmıyor. Özellikle Kulüpler Şampiyonası ve İl-Yöre kulüplerinin iki yıl üst üste yarışması zorunluluğunun kamuoyu tarafından kontrol edilmesi için listelerin yayınlanması atlanıyor. Kura çekimine neden olan kararların ardındaki motivasyon ve gerekçelerden söz edilmiyor. Seçim zamanı ve süreci çok önceden belliyken, yangından mal kaçırır gibi uygulanıyor.

Gülkız Tulay yönetimi sadece satrançta değil, gerçekler ortaya çıkınca Türk Spor Tarihinde de kara sayfalarda yazılacak, söylenecek. O kadar kötü ve o kadar şaibe dolu. Böyle bir yönetimden, tarafsız ve hukuki olarak sağlıklı bir seçim süreci beklemek büyük hata olur. Sürecin, FETÖ darbe girişiminden sonra ilk yayınlanan OHAL Kararnamesiyle kapatılan ve adı FETÖ’cülere ilişkin kitaplarda geçen bir derneğin genel koordinatörlüğünü yapmış ve eleştirilerimize rağmen hala genel sekreterlik koltuğunda oturduğu görülen bir kişi tarafından yönetilecek olması da, güveni tamamen yok ediyor.

Bakanlığın, Federasyonların seçimlerine ilişkin yeni bir çalışmayı başlatmış olması da bilinen bir duyum ve gerçek bir olgu.

HANGİ ANA STATÜ?

Genel Kurul İradesi yok sayılıyor!

Seçimler hangi Ana Statüye göre yapılmalı? Ne kadar garip bir soru değil mi? Eğer ilgili federasyonun başkanı Gülkız Tulay ise, hiç bir soru garip olamaz.

A – 2012 Genel Kurulunda Kabul Edilen Ana Statü mü?

Seçim süreci için kullanılan Ana Statü 5 Kasım 2012 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurulda kabul edilen, 1 Ekim 2014 tarih ve 29136 sayılı Resmi Gazete’de yürürlüğe giren Ana Statü. Neden bu Ana Statünün seçildiğine ilişkin büyük kuşkularım var. Bilindiği gibi, 25 Kasım 2014 tarihinde yapılan Mali Genel Kurul’da TSF Yönetimi var olan Ana Statünün bazı maddelerini, üstelik bu konuda önceden bir bilgi ve haber vermeden, son derece şaibeli bir şekilde ve demokratik ilkelere aykırı olarak değiştirmişti. O Ana Statü değişikliğinin yapıldığı Genel Kurulun Divan Başkanlığının bu konuda yanlı davrandığı, anti demokratik şekilde, tartışılmadan yine apar topar o genel kurula getirilen bu değişikliğin genel kurulda oylatılması konusunda eleştirilerimi daha önce defalarca gündeme getirmiştim. Umuyorum Ferit Çömez kendisine olan sevgimi ve saygımı da göz önüne alarak, 7 Kasım 2016 tarihinde yapılacak olan Genel Kurulda Divan Başkanlığı bu görevi kabul etmez. Ben kendisine güvenmediğimi buradan ilan ediyorum! Kendisinin demokratik kişiliğiyle, güvene mazhar olmadığı için Divan Başkanlığı görevini reddedeceğine inanıyorum.

B – 2014 Genel Kurulunda Kabul Edilen Ana Statü mü?

Her neyse, sonuç olarak benim bu konuda itirazlarım ve hukuki girişimlerim sonuç vermedi. 2 yıl geçmesine karşın bu Ana Statü değişikliğinin Resmi Gazetede yayımlanmaması büyük bir kusur. Rezalete bakar mısınız? Ana Statü apar topar getirilen ve camiaca tartışılmayan bir şekilde bu yönetim tarafından değiştiriliyor, ama bu değişiklik kararı Resmi Gazetede iki yıl süresince yayımlanmıyor. Neden? Ya Genel Müdürlük bunu hukuki olarak uygun bulmadı ya da TSF Yönetimi görevini ihmal ederek konuyu takip etmedi. İkisi de soru işareti. Yasaya ve Ana Statümüze göre, Genel Kurulun aldığı kararları uygulamak ve takip etmek Yönetim Kurulunun görevidir. Bu konuda Ana statümüzün Yönetim Kurulunun görevlerini belirleyen 12’nci maddesinin 1’inci fıkrasının (t) bendi şu şekilde (link)

2014 Mali Genel Kurulu – Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı

Madde 12. (1)-t) İlgili mevzuat ve genel kurul kararlarıyla verilen görevleri yerine getirmek ve bu konularla ilgili düzenlemeler yapmak.

Şimdi, eğer Yönetim Kurulu 25 Kasım 2014 tarihli Genel Kurulda gerçekleştirilen Ana Statü Değişikliğini, Resmi Gazetede yayımlanması için Genel Müdürlüğe taşımadıysa, görevini yerine getirmedi demektir. Eğer taşıdı ama Genel Müdürlük uygun bulmadıysa soruyorum neden bu değişiklik önerisini daha önce Genel Müdürlüğe sormadan genel kurula getirdiniz? Eğer Genel Müdürlüğe bu konuda soru sormadınız, sorup ısrarcı olarak takip etmediniz ise o zaman Mali Genel Kurulda size verilen görevi yerine getirmediniz, hatalısınız, suçlusunuz.

Var mı başka açıklaması?

TSF’nin Gerekçesi Yetersiz!

Şimdi TSF diyebilir ki, “efendim Ana Statü değişikliği Resmi Gazetede yayımlanmadığı için eskisiyle seçime gidiyoruz“… İyi de kardeşim, sizin seçildiğiniz 2012 yılı 5 Kasım Genel Kurulunun oluşmasına yönelik Ana Statü de yayımlanmadan, O Genel Kurulda kabul edilmiş ve uygulanmıştı. Hangisi doğru o zaman? 5 Kasım 2012 Genel Kurulunda bir Ana Statü değişikliği kabul edilmiş, en önemlisi o genel kurul bu kabul edilecek Ana Statüye göre (henüz kabul edilmeden) oluşturulmuştu. Aynı Genel Kurulda bu Ana Statü kabul edildikten sonra da yine bu Ana Statüye göre seçim yapılmıştı. O da yayınlanmamıştı! Yanlış mıydı bu? Hayır değildi. Çünkü Ana Statünün, Yasaya ve Yönetmeliğe uygun olması zorunluluğu vardı. Çok iyi anımsıyorum. Bendim başkan o zaman. Genel Müdürlük Hukuk Müşavirliğinden alınan hukuki mütalaa ve uygundur yazısıyla bu işlem yapılmıştı. Çünkü Çerçeve Statü bunu emrediyordu.

O zaman şimdi neden yapmıyorsunuz? Doğrusunu neden yapmıyorsunuz?

C- Hiçbirisi?

Bence demokratik kabul ile Mali Genel Kurulda yaşama geçmiş bir Ana Statü tartışılmaz bir güçtür. Federasyonlar bağımsızdır ve genel kurulları en üst karar organıdır. Gülkız Tulay’ın önerisiyle mali genel kurulda apar topar kabul edilen, ama kendisinin uymadığı Ana Statü oradadır. Seçimin eski ve üzerine karar alınarak değiştirilmiş bir Ana Statüyle yapılması hukuki olarak bir hatadır, seçim süreci de hukuki olarak sakattır. 

Yani bu şekilde seçime gidilmesi hukuki olarak sakattır ve bu sürecin iptali gerekir!

Ne yapılmalı?

Benim önerim, doğru olanın yapılması ve 2014 Mali Genel Kurulunda kabul edilen Ana Statü değişikliğinin bir an önce Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe girmesi, ardından seçimlerin yapılmasıdır. O nedenle seçim süreci ve arkasında bulunan Yönetim Kurulu kararı iptal edilmelidir.

Kura Çekimi Geçersizdir ve İptali Gerekir

23 Eylül 2016 tarihinde yapılan Kura Çekimi haberine göre, önce il yöre yarışmalarına katılan 15 kulüp belirlenerek son torbaya konuyor. Aşağıda haberden alıntıyı görebilirsiniz:

Türkiye Satranç Federasyonu Olağan Genel Kurul Toplantısı kura çekimi, 23 Eylül Cuma günü saat 16.00’da 18. Noter huzurunda, il yöre yarışmalarına katılan 15 kulübün (Samsun Demir Spor Kulübü, Karaman Milli Eğitim Spor Kulübü, Kahramanmaraş Ertuğrul Gazi Engelliler Spor Kulübü, Düzce Aras Gönül Yavuz Spor Kulübü, Konya Hisar Spor Kulübü, Erzurum Eğitim Gücü Spor Kulübü, Trabzon Vakfıkebir Gençlik Merkezi ve Spor Kulübü, Ankara Polatlı Belediyespor Kulübü, Manisa Yunus Emre Belediye Spor Kulübü, Erzurum Satranç Eğitim Merkezi Kulübü, Ankara Kapital Spor Kulübü, Konya Gençlik Spor Kulübü, 70 Karaman Gençlik Spor Kulübü, Çorum Bayat Belediye Spor Kulübü ve Sakarya Gençlik Merkezi Gençlik Spor Kulübü) belirlenmesi ile başladı. Belirlenen kulüpler Türkiye Kulüpler Şampiyonası grubuna eklendi. Daha sonra ana statümüzün 7. Madde 1. fıkrasına göre belirtilen 200 genel kurul sayısı için grup kura çekimine geçildi.

(Kaynak TSF Web Sitesi)

(Kaynak TSF Web Sitesi)

Görüldüğü gibi bu kulüplerden birisi Trabzon Vakfıkebir Gençlik Merkezi ve Spor Kulübü… Kurada ilk başta çekilen ve son torbaya eklenen 15 takımın arasına giren şanslı kulüplerden birisi. Ancak, söz konusu kulüp bu yıl il ve yöre yarışmalarında oynamamış. Gülkız Tulay’a yakınlığıyla bilinen bir kulüp. Aslında kuraya katılmaması lazım. Neden?

Kura çekimine esas alınan 1 Ekim 2014 tarih ve 29136 sayılı Resmi Gazete’de yürürlüğe giren Ana Statümüzün, Genel Kurulun oluşumunu belirleyen 7’nci maddesinin 2’inci fıkrasının (ğ) bendinin, 2 nolu paragrafı aşağıdaki şekilde hükmediyor:

2) Genel kurul çağrı tarihinden önce biten ve tescil olunan son iki yılda üst üste Federasyonun alt lig veya benzeri kulüpler şampiyonası ile mahalli veya bölgesel yarışmalarına katılarak tamamlayan kulüpler arasından kura ile belirlenecek on beş kulüpten birer üye,

Yani içinde bulunduğumuz yıl dahil iki yıl üst üste il ve yöre yarışmalarında oynamış olmak şart. Oysa ne olmuştu birlikte anımsayalım! Trabzon’da düzenlenen il ve yöre gurubu, Trabzon Vakfıkebir Gençlik ve Spor Kulübünün çekilmesi nedeniyle dağılmıştı. Hatta bunu eleştiren ve durumdan mağdur olan Feda Satranç Spor Kulübü Başkanı Fatih Demirbaş hem bana yakın olması hem de muhalefet olması nedeniyle, adı geçen kulübün yöneticisinin 3 sporcu ve kendi adına yazdığı dilekçelerle şikayet edilerek TSF Disiplin Kurulumuza gönderilmiş, yargılanarak beraat etmişti.

O nedenle anımsıyorum, dikkatimi çekti. Ben, kura apar topar yapılıyor derken, şaibeli derken, haşa noteri ya da kura çekenleri kastetmiyorum.

Kura yapacaksan çok önceden duyurursun. Kuraya kimler katılacak ilan edersin.Tüm adayları ilan edersin. Sonra süre verirsin ki, insanlar bu adaylara itiraz edebilsin.

İşte böyle apar topar iş yaparsan eline yüzüne bulaştırırsın.

Kura hukuksuzdur iptal edilmelidir.

Seçimler hukuksuzdur iptal edilmelidir.

Devam edecek…

Share Button