Gülkız Tulay’a kötü haber! 200x%15=0!

Share Button

Kulağıma bir haberler geldi… Fısıltı haberleri… İyi duyuyorum neyse ki…

4 yıl önce 2012’deki seçimlerde, Tekvando Federasyon Başkanlığına aday adayı olan Bayram Tıraş, aday olmak için %15 delege imzasını toplayamayınca önce Tahkim Kuruluna başvuruyor ve yönetmelik hükmünün Kanuna aykırı olduğunu belirtip aday olmak istiyor. Tahkim Kurulu yönetmelik hükmü olduğu için başvuruyu reddediyor.

Tıraş bunun üzerine Danıştay’da dava açıyor. Dava bu yıl başında sonuçlanıyor. Danıştay, aday adayının başvurusu üzerine, 19 Temmuz 2016 tarih ve 28358 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bağımsız Spor Federasyonlarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’in, Federasyon Başkanı olmanın koşullarını düzenleyen 11’inci maddesinin (2) nolu bendini iptal ediyor. İptal metnini görmedim, ama sanırım %15 şartı sadece iptal ediliyor. Ayrıntılı bilgi geldiği zaman sizlerle tekrar paylaşacağım.

Madde 11-(2) Başkan adayları, genel kurul tarihinden en az on gün önce, üyelerin en az yüzde15’inin yazılı teklifini içeren adaylık başvurularını federasyona yaparlar. Her üye ancak bir başkan adayı için teklifte bulunabilir. Yönetim kurulu, genel kurul tarihinden en az otuz gün önce başkan adayları tarafından yatırılması gereken adaylık ücretini belirler. Adaylık ücreti, 40.000 gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunan meblağı geçemez.

Genel Müdürlük bu iptali temyize götürüyor. O nedenle bir genelge yayınlanarak federasyonlara talimat verilmiyor. Ancak yakın zaman önce, yine genel müdürlük Tahkim Kurulundan yazılı mütalaa istiyor. Duyduğumuza göre, Tahkim Kurulu yazılı olarak verdiği mütalaayla Yönetmeliğin bu maddesinin hükmü iptal olduğundan temyiz sonuçlanıncaya kadar federasyonlarda başkan aday adaylarından %15 imza istenemeyeceğini belirtiyor.

%15 imza zorunluluğu 2012’de yönetmeliğe girmişti. O nedenle kuramsal olarak bir federasyon seçiminde 6’dan fazla kişinin başkan adayı olması mümkün değildi.  Ayrıca, bu durum koltukta oturan başkanlara büyük bir avantaj tanıyordu. Buna ilişkin bir adayın yaptığı başvuruyla yönetmeliğin ilgili hükmü iptal edildi.

Bu durum Gülkız Tulay’ın moralini bozmuş durumda.

Neden mi?

Gülkız Tulay tek başına seçime girmek istiyordu. Delegeler üzerinde büyük baskı var. Sonuçta altına kimin imza attığını herkes bilecek. İnsanlar korkuyor imza atmaya. Yarın kazanma olasılığı az da olsa var olan bir başkanın hışmından korkuyorlar. Son dört yılda olanlar ortada. Kulüpçülüğün alıp başını yürüdüğü, antrenör-hakem atamalarının kimin desteklediğine göre yapıldığı, uzak duranlara görev verilmediği, kulüp yöneticilerine “şu sporcuyu oynatma çünkü Ali Nihat’a yakın…” diye telkinlerde bulunulan bir dönemdi.

Kapalı oy verilen seçimlerde en büyük ilke “sandığa girmemiş her oy döndürülebilir” ilkesidir. O nedenle Gülkız Tulay ve ekibi endişeli. Ya bir sürpriz olursa?

“Ne güzel rakipleri aday olmadan devreden çıkartmak varken, şimdi ne alemi var birden çok adayın olduğu, demokratik bir seçime?” diye düşünenler olabilir.

Çok heyecanlı bir seçim olacak bu. Tahkim Kurulunun verdiğini duyduğumuz mütalaa, her şeyi değiştirir bence.

Bekleyelim, görelim! Çekirdek çıtlatmaya devam… Bakalım Karamurat mı, beyaz atlı prens mi, yoksa kötüler mi kazanacak?

Bakalım filmin sonu iyi mi kötü mi bitecek?

 

Share Button