TSF Tarafından Başvurusu Unutulan Grand Master (Büyük Usta)  “2013 yılında Ekim Ayında, büyük usta olmak için